Cyberpesten

Onze school streeft ernaar om op een respectvolle manier samen te leven. Daarom zetten wij o.a. in op het voorkomen en indien nodig aanpakken van (cyber)pesten. 

Vorig schooljaar organiseerden we workshops en hielden we een enquête onder de leerlingen. De resultaten hiervan lezen jullie op een speciale website.

In de loop van het schooljaar 2017-2018 zullen we charters opstellen, met een aantal leefregels, en zullen we met vormingspakketten blijven inzetten op het zoveel mogelijk vermijden van (cyber)pesten.