Schoolbestuur

Sint-Angela Tildonk is een onderdeel van de vzw Sint-Angelamontfortcollege. 

Meer info over ons schoolbestuur vind je op hun website.