Privacy

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een nieuwe Europese verordening die regels oplegt waaraan overheden, bedrijven en alle andere organisaties moeten voldoen als ze persoonsgegevens verwerken.

Vanaf 25 mei 2018 is deze verordening in werking getreden. In onze school werken we volop aan de uitwerking van deze verordening. Alle documenten hieromtrent kan u hier terugvinden zodra ze gefinaliseerd en goedgekeurd zijn.

Al uw vragen over de verwerking van persoonsgegevens op onze school en mogelijke datalekken kan u richten aan privacy@satildonk.be